Aanmelden

Gezond werken in de Grafimedia: het kán

Werkgevers én werknemers in de Grafimedia hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een veilige en gezonde werkomgeving. Onder het motto Gezondheid = Continuïteit is de afgelopen jaren veel werk verzet om verzuim en WIA-instroom laag te houden. Deze website en de ontwikkelde hulpmiddelen zijn tot stand gekomen in overleg met klankbordgroepen van werkgevers en werknemers uit de bedrijfstak.


De Arbocatalogus en RI&E Grafimedia

De sociale partners hebben een Arbocatalogus en de Web-RI&E opgesteld. Zowel de Arbocatalogus Grafimedia als de daar aan gelieerde Web-RI&E bevatten oplossingen voor nagenoeg alle  arborisico’s in de bedrijfstak. Zowel werkgevers als werknemers binnen de sector behoren zich aan deze veiligheidsregels te conformeren. De catalogus en de RI&E zijn dus niet vrijblijvend. Als u hier meer over wilt weten lees dan verder bij het onderwerp Arbocatalogus. Het gebruik van de RI&E is gratis voor KVGO-leden. Klik hier voor toegang tot de Web-RI&E. Deze web-RI&E bevat ook modules om te voldoen aan verplichtingen op grond van de milieuregelgeving op het gebied van de oplosmiddelenboekhouding en het nemen van bodembeschermende maatregelen. Niet-KVGO-leden betalen € 375 (excl. BTW) voor 12 maanden inclusief gebruik van de helpdesk Arbografimedia.

Doe uw voordeel met de Arbocatalogus en alle hulpmiddelen om gezond en veilig te werken!


Het laatste nieuws

april 05, 2017 Schrijf u nu in: workshop ‘Veilig werken via gedragsverandering’ - Wilt u meer weten over gedragsverandering en het bouwen aan een veiligheidscultuur? Meldt u dan nu aan voor de kosteloze workshop ‘Veilig werken via gedragsverandering’ op 25 april in Bunnik. [door: Peter Tegel]

Lees verderapril 04, 2017 Fysieke belasting: voorkomen is beter dan genezen - Fysieke belasting is naast werkstress de belangrijkste oorzaak van verzuim en beroepsziekten. 42% van alle Nederlandse werknemers doet fysiek belastend werk. Ruim een derde van het werk gerelateerd verzuim komt door klachten aan het bewegingsapparaat. Lichamelijke belasting vormt daarmee een bedreiging voor een langdurige gezonde en productieve inzet van medewerkers. Een belangrijk risico dus om te beoordelen en aan te pakken. Dit geldt ook voor de grafimedia. Denk daarbij aan computerwerkzaamheden of het omstapelen van papier. Vandaar dan binnen onze sector dit VGW-aspect (VGW = Veiligheid, Gezondheid en Welzijn) ook serieus aandacht krijgt. Daarom staat dit thema direct na psychosociale arbeidsbelasting, op de 2de plaats van onze Arbocatalogus. [door: Danny Wilms]

Lees verder