Aanmelden

Gezond werken in de Grafimedia: het kán

Werkgevers én werknemers in de Grafimedia hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een veilige en gezonde werkomgeving. Onder het motto Gezondheid = Continuïteit is de afgelopen jaren veel werk verzet om verzuim en WIA-instroom laag te houden. Deze website en de ontwikkelde hulpmiddelen zijn tot stand gekomen in overleg met klankbordgroepen van werkgevers en werknemers uit de bedrijfstak.


De Arbocatalogus en RI&E Grafimedia

De sociale partners hebben een Arbocatalogus en de Web-RI&E opgesteld. Zowel de Arbocatalogus Grafimedia als de daar aan gelieerde Web-RI&E bevatten oplossingen voor nagenoeg alle  arborisico’s in de bedrijfstak. Zowel werkgevers als werknemers binnen de sector behoren zich aan deze veiligheidsregels te conformeren. De catalogus en de RI&E zijn dus niet vrijblijvend. Als u hier meer over wilt weten lees dan verder bij het onderwerp Arbocatalogus. Het gebruik van de RI&E is gratis voor KVGO-leden. Klik hier voor toegang tot de Web-RI&E. Deze web-RI&E bevat ook modules om te voldoen aan verplichtingen op grond van de milieuregelgeving op het gebied van de oplosmiddelenboekhouding en het nemen van bodembeschermende maatregelen. Niet-KVGO-leden betalen € 375 (excl. BTW) voor 12 maanden inclusief gebruik van de helpdesk Arbografimedia.

Doe uw voordeel met de Arbocatalogus en alle hulpmiddelen om gezond en veilig te werken!


Het laatste nieuws

maart 17, 2017 De ARBO RI&E Grafimedia te gast bij Transport & Logistiek Nederland - Niet alleen de grafimediabranche is regelmatig op zoek naar nuttige verbeteringen in hun ARBO risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Ook andere toonaangevende sectoren, zoals Transport & Logistiek Nederland (TLN). Onlangs is deze sector (van ruim 12.000 bedrijven en 125.000 medewerkers) een onderzoek gestart naar het verbeteren van hun eigen branche-RI&E. Hiervoor hebben zij – na een strenge selectieronde – een 4-tal branches uitgenodigd (w.o. de grafimedia), die binnen Nederland bekend staan om de kwaliteit van hun branche-RI&E. Dat de grafimedia daar bij hoort is een compliment aan de sociale partners van onze sector. Onze branche-RI&E wordt namelijk in Nederland geroemd om haar totaalconcept: het ingebouwde groeimodel (KERN, Regulier, PLUS), de benchmarksystematiek en het certificatiesysteem. [door: Danny Wilms]

Lees verderdecember 08, 2016 Voorlichtingscampagne gevaarlijke stoffen - De sociale partners in de grafimedia (KVGO, ZSO, FNV Media & Cultuur en CNV Vakmensen) zijn een voorlichtingscampagne gestart over gevaarlijke stoffen. De doelstelling van de campagne met de naam ‘Stofwisseling’ is om de bewustwording te vergroten van werkgevers en werknemers over het werken met gevaarlijke stoffen (waaronder oplosmiddelen). Ook moet de campagne bedrijven in beweging brengen om versneld over te stappen naar minder schadelijke stoffen. [door: Danny Wilms]

Lees verder