Aanmelden

De Arbocatalogus

Welkom bij het Naslagwerk Arbocatalogusthema's. Vanuit dit menuonderdeel kunt u een samenvatting van de ACG-themadocumenten op de site doornemen en direct doorgaan naar onder onderliggende (meer uitgebreide) documenten. U ziet hieronder een overzicht van de thema's.

Als alternatief kunt u ook doelgericht zoeken naar praktische oplossingen.


ARBOcatalogusthema's

Thema 1: Van werkdruk naar werkplezierDe Grafmediabranche is door de sterke technologische ontwikkelingen in een razend tempo veranderd. Bij die veranderingen wordt steeds een beroep gedaan op het werkvermogen en de flexibiliteit van de medewerkers. Dan kan leiden tot werkdruk en stress. Werkgever én werknemer hebben een gezamenlijk belang om te zorgen voor een prettig werkklimaat. De praktische informatie uit dit thema kan u daarbij helpen. [Lees verder]


Themadocument
 
Samenvatting

Thema 2: Fysieke belasting


Lichamelijke belasting door het werk komt veel voor in grafimediabedrijven. Ongeveer 25% van het ziekteverzuim hangt samen met klachten over het bewegingsapparaat. Daarom is het van belang om op tijd de juiste maatregelen te nemen. Het tweede thema in de ARBOcatalogusreeks is gereserveerd voor Fysieke belasting. [Lees verder] om meer gerichte informatie te lezen over dit onderwerp.

Samenvatting

Thema 3: Machineveiligheid


Binnen de grafimedia worden veel machines gebruikt. Met machines kunnen ongevallen gebeuren. De gevolgen daarvan zijn vaak groot, soms met blijvend letsel. Machineveiligheid is daarom een belangrijk onderwerp. Deze tekst is een samenvatting van het ARBOcatalogusthema "Machineveiligheid". [Lees verder] voor meer uitleg en informatie over machineveiligheid.

 


Themadocument
 
Samenvatting

Thema 4: Geluid op de werkplek


Binnen de branche bestaan veel werksituaties waarbij het geluidsniveau te hoog is, met als mogelijk gevolg kans op gehoorschade. In het kader van arbeidsomstandigheden is het daarom van belang om hieraan aandacht te besteden. Dit thema is er voor bedoeld om werkgevers en werknemers in de branche meer inzicht te geven in de wettelijke regels omtrent schadelijk geluid op de werkplek en de te nemen maatregelen. [Lees verder]


Themadocument
 
Samenvatting

Thema 5: Gevaarlijke stoffen


Drukwerk maken zonder gebruik te maken van gevaarlijke stoffen is vandaag de dag nog steeds niet mogelijk. We zien nog steeds gevarenetiketten op bepaalde gevaarlijke grond- en hulpstoffen. Deze gevarenetiketten moeten je als gebruiker iets duidelijk maken, namelijk of een stof (licht ) ontvlambaar, irriterend of corrosief is en dus gevaar oplevert voor je gezondheid en/of voor ons leefmilieu. Deze brochure is opgesteld om je meer inzicht te geven in de omgang met gevaarlijke stoffen. [Lees verder]

Themadocument
 
Samenvatting

Thema 6: Oplosmiddelenreductie in de Offset


Binnen de offset worden nog steeds oplosmiddelen toegepast in de vorm van Isopropylalcohol en wasmiddelen. Afhankelijk van de duur en aard van de blootstelling aan oplosmiddelen bestaat er een kans op nadelige effecten. Niet alleen voor de mens, maar ook voor ons leefmilieu. Gelukkig kennen we de oplossingen om blootstelling aan oplosmiddelen in de offset tot een minimum te beperken. [Lees verder] om je de oplossingen eigen te maken. 

Themadocument
 
Samenvatting

Thema 7a: Gebruik van organische oplosmiddelen in de Zeefdruk


Binnen de zeefdruk worden nog steeds oplosmiddelen toegepast in de vorm van inkten, inkttoevoegingen en reinigingsmiddelen. Afhankelijk van de duur en aard van de blootstelling aan oplosmiddelen bestaat er een kans op nadelige effecten. Niet alleen voor de mens, maar ook voor ons leefmilieu. Gelukkig kennen we de oplossingen om blootstelling aan oplosmiddelen in de zeefdruk tot een minimum te beperken.

Themadocument