Aanmelden

Fysieke belasting

Lichamelijke belasting door het werk komt veel voor in grafische bedrijven. Ongeveer 25% van het ziekteverzuim hangt samen met klachten aan het bewegingsapparaat. Bewustwording en gedrag spelen een belangrijke rol bij het veilig en gezond werken. Daarom is het van groot belang risico’s te herkennen en in kaart te brengen en de juiste maatregelen te nemen.

In deze brochure beschrijven we de fysieke belasting rond vier aspecten:

  • tillen, dragen, duwen en trekken,
  • beeldschermwerk,
  • repeterende handelingen,
  • staand werk.

Daarbij wordt aandacht besteed aan het ergonomisch aanpassen van het werk en de werkplek en oplossingen om klachten te voorkomen. Bovendien geeft de brochure inzicht in de wettelijke regels, richtlijnen en kaders. Een reeks bijlagen geeft nadere informatie en praktische tips en aanwijzingen.


Inhoudsopgave


Fysieke belasting: wat houdt dat in?

Start aanpak fysieke belasting

Inzicht krijgen in fysieke belasting

Het maken en uitvoeren van keuzes

Waken, evalueren van maatregelen

Beeldschermwerk

Hoe nu verder