Aanmelden

Start aanpak fysieke belasting

In veel organisaties binnen de Grafimedia vormen klachten op het gebied van fysieke belasting een belangrijke oorzaak voor verzuim en uitstroom. Het kan dan ook zinvol zijn om hier bij het formuleren van beleid (mogelijk als onderdeel van het algemene Arbobeleid) specifiek op in te zoomen. 

Belangrijke vragen hierbij zijn onder andere: 

  • Bij wie (welke groep medewerkers) doet zich welke (soort) fysieke belasting voor? 
  • Wat wordt structureel gedaan om fysieke belasting te beperken en om er goed mee om te gaan? 
  • Wat is hierbij de rol van directie, leidinggevenden en medewerkers? 
  • Welke middelen staan ter beschikking of zijn nodig? 
  • En (niet onbelangrijk) wat moet daarmee bereikt worden? 


Bij het opzetten van een beleid rondom fysieke belasting wordt aanbevolen om af te stemmen met de Ondernemingsrad (OR) of de Personeelsvertegenwoordiging (PVT). Het beleid rondom fysieke belasting moet uiteraard passend zijn voor en aansluiten op het algemene beleid van de organisatie.


Terug bladeren Verder bladeren
[Terug] [Lees verder]