Aanmelden

Geluid op de werkplek

Naarmate we ouder worden, gaan we minder goed horen. Dat geldt voor iedereen. Maar bij mensen die lang verblijven op plaatsen met een hoog geluidsniveau, gaat het gehoor vaak sneller achteruit dan onder ‘normale’ omstandigheden.

Het verschil tussen een niet schadelijk geluidsniveau en een schadelijk geluidsniveau is in de praktijk moeilijk te bepalen. Met andere woorden: als je het wel eens lawaaierig vindt bij een machine of in een werkruimte, kan er sprake zijn van schadelijk geluid. Luid op dat moment dan de noodklok, voordat niemand hem meer hoort, want met geluidsschade valt niet te spotten! Eenmaal opgelopen gehoorschade is niet meer terug te draaien.

In het kader van de arbeidsomstandigheden dienen twee basisrisico’s van geluid in acht genomen te worden, hinder en schadelijkheid. De Themacatalogus Geluid op de Werkplek beoogt daarbij meer inzicht te bieden in de wettelijke regels omtrent schadelijk geluid op de werkplek en de maatregelen die je kunt treffen. Aan de orde komen:

  • het gevaar en de wettelijke grenzen omtrent geluid;
  • mogelijke oplossingen binnen de grafimediabranche;
  • het stappenplan om gericht aan de slag te gaan met geluidsreductie op de werkplek;
  • een aantal hulpmiddelen om te rekenen met geluidsniveaus

Deze tekst is een samenvatting van de Themabrochure Geluid op de Werkplek. Voor meer uitleg en informatie over alle genoemde onderwerpen verwijzen we naar de brochure zelf.


Inhoudsopgave

De KERN over geluid

Geluidsbestrijding en de arbeidshygiënische strategie

Organisatorische maatregelen

Beoordelen van de geluidsbelasting

En nu verder