Aanmelden

Beoordelen van de geluidsbelasting in je eigen bedrijf

Op basis van de Arbowet en het Arbobesluit is de werkgever verplicht om een beoordeling uit te voeren naar risico’s die medewerkers lopen tijdens de werkzaamheden, waaronder blootstelling aan (schadelijk) geluid. Om te bepalen of maatregelen nodig zijn, is het van belang eerst inzicht te krijgen in de bestaande situatie. Dat kan onder meer door op verschillende niveaus geluidsmetingen uit te (laten) voeren. De aanpak staat omschreven in een Stappenplan dat in de Themabrochure Geluid op de Werkplek is opgenomen. Daarin is ook een tabel opgenomen die inzicht geeft in verschillende geluidsniveaus van bepaalde types grafimediabedrijven.


Terug bladeren Verder bladeren
[Terug] [Lees verder]