Aanmelden

Geluidsbestrijding en de arbeidshygiënische strategie

Iedere werkgever is wettelijk verplicht bij een (vermoedelijk) te hoog geluidsniveau op de werkplek maatregelen te treffen om gehoorbeschadiging bij personeel te voorkomen. Daarbij moet het probleem zoveel mogelijk aan de bron worden opgelost door het vervangen van het probleem of het beperken van het risico. Het kan zijn dat aanpak aan de bron tot onevenredig hoge kosten leidt. In dat geval kan redelijkerwijs niet van de werkgever verlangd worden dat hij dergelijke dure maatregelen treft. Dit noemt men het redelijkerwijsprincipe.

De reductiemaatregelen op grond van de arbeidshygiënische strategie zijn achtereenvolgens:

  1. constructieve maatregelen aan de bron en/of bij selectie van de bron;
  2. beperking van overdracht bij de machine;
  3. beperking van de overdracht binnen de ruimte;
  4. beperking van overdracht gericht op (een groep van) medewerkers;
  5. maatregelen gericht op individuele bescherming.

Zie voor een uitgebreide toelichting op deze stappen de Themabrochure Geluid op de Werkplek.


Stap 1:

Constructieve maatregelen aan de bron en/of bij selectie van de bron


Al voor de aanschaf van een machine of bouw van een bedrijfshal wordt rekening gehouden met het geluidsniveau en de te nemen maatregelen. Daarnaast wordt verwacht dat je bij bestaande situaties beoordeelt of de geluidsbron aangepast kan worden.Stap 2:

Beperking van overdracht bij de machine

Hierbij gaat het om maatregelen in de directe omgeving van de machine/installatie, die er voorzorgen dat het geluid het personeel niet, of eventueel in gereduceerde vorm, kan bereiken. De Themabrochure Geluid op de Werkplek geeft een aantal voorbeelden uit de grafimedia branche.


Stap 3:

Beperking van de overdracht binnen de ruimte

Hierbij gaat het om maatregelen die het geluid zo veel mogelijk opnemen (absorberen), zoals het aanbrengen van absorberende materialen aan de wanden of geluidabsorberende schermen op kantoor.


Stap 4:

Beperking van overdracht gericht op (een groep van) personen

Dit gaat om maatregelen die er voor zorgen dat het geluid het personeel niet, of eventueel in gereduceerde vorm, kan bereiken, zoals verplaatsing van een machine naar een aparte werkruimte of het aanbrengen van geluidisolerende schermen.


Stap 5:

Vermindering van de blootstellingduur

Om er voor te zorgen dat het personeel van een luidruchtige machine zo min mogelijk blootgesteld wordt aan overmatig geluid, kun je hen in toerbeurt aan de machine laten werken. Breng daartoe in kaart welke medewerkers aan de betreffende machine kunnen werken.


Stap 6:

Maatregelen gericht op individuele bescherming: persoonlijke beschermingsmiddelen

Bij een blootstelling aan een gemiddeld geluidsniveau boven de 80 dB(A) moet de werkgever passende gehoorbeschermingsmiddelen beschikbaar stellen. Boven de 85 dB(A) zijn werknemers wettelijk verplicht deze beschermingsmiddelen ook daadwerkelijk te dragen. Hierbij gaat het om earplugs (oordopjes), otoplastieken of oorkappen.

 

Terug bladeren Verder bladeren
[Terug] [Lees verder]