Aanmelden

ACG-thema Gevaarlijke stoffen

Drukwerk maken zonder gebruik te maken van gevaarlijke stoffen is vandaag de dag nog steeds niet mogelijk. De afgelopen tien jaar is er binnen de bedrijfstak op dit vlak echter wel veel verbeterd. Toch zien we nog steeds gevarenetiketten op bepaalde gevaarlijke grond- en hulpstoffen. Daarnaast zijn er ook grafische hulpstoffen zonder gevarenetiket die wel degelijk een gevaar opleveren voor de mensen die er mee moeten werken. Gevaarlijke stoffen is dus een belangrijk onderwerp voor elk grafimedia bedrijf. Daarbij zijn er ook meerdere instanties die 'over je schouder meekijken', namelijk: de brandweer, de Arbeidsinspectie en de controlerende milieuambtenaren van de gemeente.

Deze tekst is een samenvatting van de Themabrochure Gevaarlijke Stoffen. Voor meer uitleg en informatie over alle genoemde onderwerpen verwijzen we naar de brochure zelf. 


Inhoudsopgave

Gevaarlijke stoffen, het kader

Gevaarlijke stoffen en de arbeidshygiënische strategie

Opslag van gevaarlijke stoffen

Voorlichting en instructie van personeel