Aanmelden

Voorlichting en instructie van personeel

Goede voorlichting en instructies over de omgang met gevaarlijke stoffen en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) zijn een essentieel onderdeel van verantwoord omgaan met gevaarlijke stoffen. Omdat vaak weerstand bestaat tegen het gebruik van PBM’s is daarnaast ook een duidelijk 'sanctiebeleid' zinvol. Dat moet schriftelijk zijn vastgelegd en aan iedereen in het bedrijf zijn uitgereikt.


Terug bladeren Verder bladeren
[Terug] [Lees verder]