Aanmelden

Arbeidshygiënische strategie toepassen

Iedere werkgever is wettelijk verplicht de risico’s bij het gebruik van machines zoveel mogelijk te voorkomen. Daarbij moet het probleem zoveel mogelijk aan de bron worden opgelost. Dit noemt men de arbeidshygiënische strategie.

Bij de machinebeoordeling in het kader van de RI&E wordt bekeken of het gebruik van de machine gevaren voor de veiligheid en/of gezondheid oplevert. De kans dat er een bepaald effect (ongeluk of incident) optreedt, wordt ‘het risico’ genoemd. Het is verplicht met maatregelen de risico’s weg te nemen of tot een minimum (acceptabel niveau) te beperken.

In de RI&E Grafimedia is dit traject al uitgevoerd en zijn per machine maatregelen benoemd. Een bedrijf dat de standaard maatregelen uit de RI&E toepast, voldoet daarmee aan het gewenste beschermingsniveau. Bedrijven die eigen maatregelen toepassen, moeten meer  aantonen en uitleggen aan met name de arbeidsinspectie.

De rol van de sociale partners

Ieder bedrijf dient te zoeken naar geschikte oplossingen voor geconstateerde risico’s. Nu is de kans groot dat een ander bedrijf dezelfde of een vergelijkbare machine heeft staan, met hetzelfde probleem. Sociale partners kunnen daarom op brancheniveau afspraken maken over problemen rond de veiligheid van een bepaald type machine. Het voordeel is dat niet ieder bedrijf zelf een beschermingsstrategie hoeft te zoeken. Die afspraken zijn onderdeel van de Arbocatalogus Grafimedia en worden (indien mogelijk) verwerkt in de vragenlijsten van de RI&E Grafimedia. Voorbeelden zijn de veiligheidsinstructies voor de degel en cilinderautomaat.

Soorten maatregelen:

  1. constructieve maatregelen aan de bron en/of bij selectie van de bron;
  2. beperking van overdracht bij de machine;
  3. maatregelen gericht op collectieve bescherming (een groep van personen);
  4. maatregelen gericht op individuele bescherming.

Stap 1: Constructieve maatregelen aan de bron en/of bij selectie van de bron

Het beoordelen van de veiligheid begint al voor de aanschaf van een machine. Bij de keuze van een nieuwe machine dient rekening te worden gehouden met de gevaren die er al zijn op de werkplek en de gevaren die de nieuwe machine met zich meebrengt.

Daarnaast gaat het bij bronaanpak ook om maatregelen aan de machine zelf, met name voor bestaande machines die nog niet volledig aan alle eisen voldoen.

Voorbeeld:

Machines die niet direct stil staan bij het indrukken van de stopknop, moeten voorzien zijn van een noodstop. Als geen noodstop aanwezig is, dan zal deze alsnog moeten worden aangebracht (mits dat technisch en praktisch haalbaar is).

Een ander voorbeeld is de geluidsbelasting van vouwmachines. Bij nieuwe vouwmachines zijn de vouwtassen voorzien van geluidsabsorberend schuimrubber/-plastic. Bij oudere vouwmachines is dat vaak niet het geval. De tassen van de vouwmachine kunnen dan worden voorzien van geluidreducerende kappen die zijn bekleed met schuimrubber/-plastic.


Stap 2: Beperking van overdracht bij de machine

Hierbij gaat het om maatregelen in de directe omgeving van de machine/installatie die er voor zorgen dat het gevaar het personeel niet of eventueel in gereduceerde vorm kan bereiken. Het personeel wordt gescheiden van het gevaar door het gevaar af te schermen.

Voorbeelden:

  • Het voorkomen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen door aanbrengen van bronafzuiging op droogtunnels en drukpersen
  • Geluidsreductie door het omkasten van rotatiepersen.

Stap 3: Maatregelen gericht op collectieve bescherming

Hierbij gaat het om maatregelen die er voor zorgen dat het gevaar het personeel niet, of eventueel in gereduceerde vorm, kan bereiken. Het personeel wordt door afscherming gescheiden van het gevaar:

  • Je omkast niet de machine, maar laat de medewerkers (zo veel mogelijk) werken vanuit een bedieningsruimte,
  • De machine wordt zodanig in de werkruimte geplaatst dat medewerkers niet meer in de gevaarlijke zone kunnen komen,
  • De machine komt in een aparte ruimte. Hiermee wordt het overgrote deel van het personeel "bevrijd" van de risico’s van de machine,
  • Je treft maatregelen in de werkruimte.

Voorbeeld:

- ruimteafzuiging om blootstelling aan gevaarlijke stoffen te voorkomen

- geluidsabsorberende maatregelen tegen blootstelling aan geluid


Stap 4: Maatregelen gericht op individuele bescherming, persoonlijke beschermingsmiddelen

De voorzieningen voor individuele bescherming worden persoonlijke beschermingsmiddelen (kortweg PBM’s) genoemd. PBM’s zijn het laatste redmiddel als alle andere oplossingen technisch, praktisch of economisch niet haalbaar zijn. Voorbeelden zijn handschoenen, veiligheidsschoenen, mondbescherming, gelaatsbescherming/brillen of gehoorbescherming.


Terug bladeren Verder bladeren
[Terug] [Lees verder]