Aanmelden

De KERN over de wet- en regelgeving

Iedere werkgever is verplicht om werknemers onder goede arbeidsomstandigheden te laten werken. De algemene regels zijn in Nederland vastgelegd in de Arbowet. Zie verder Bijlage 1 van het Themadocument Machineveiligheid.

Op grond van de Arbowet zijn er specifieke regels over veilig werken met machines. Die regels staan vooral in het Arbobesluit. Het gaat daarbij om de veiligheid van de machine zelf en om het veilige gebruik ervan.

De werkgever dient de machineveiligheid te beoordelen. Dat kan met behulp van de RI&E Grafimedia of aan de hand van de checklist in Bijlage 4 van het Themadocument Machineveiligheid.

In het Arbobesluit staan de minimum-veiligheidseisen waaraan bestaande machines moeten voldoen. Doel is bestaande machines qua veiligheid zo te verbeteren dat ze geen gevaar meer opleveren voor werknemers. Een korte samenvatting van de regels:

Machines algemeen

Een machine mag alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor hij is bedoeld.

Specifiek voor nieuwe machines

Een nieuwe machine moet voorzien zijn van een CE-markering. De machine wordt dan vermoed veilig te zijn. Bij alle machines van bouwjaar 1995 en later zou CE-markering aanwezig moeten zijn. Vaak staat die markering op een (metalen) plaatje, waarop ‘CE’ vermeld staat. Machines die vóór 1995 zijn geproduceerd, zijn in principe niet CE-gemarkeerd.

Specifiek voor bestaande machines

Bestaande machines moeten zodanig worden aangepast, dat ze geen gevaar meer opleveren voor werknemers. Daarvoor moeten ze worden aangepast aan de ‘stand der techniek’ of zo snel mogelijk worden vervangen.

Het kan zijn dat een bestaande machine die CE-gemarkeerd is, op dit moment niet meer aan de ‘stand der techniek’ voldoet. In dat geval zal ook die machine moeten worden aangepast aan de ‘stand der techniek’.


Terug bladeren Verder bladeren
[Terug] [Lees verder]