Aanmelden

Oplosmiddelen

Oplosmiddelen, wie kent ze niet? Oplosmiddelen zijn makkelijk verdampende stoffen waarin andere stoffen oplossen. Juist dóór hun hoge verdampingsgraad en vetoplossend vermogen worden oplosmiddelen nog steeds op grote schaal gebruikt in verven, lakken, lijmen en in reinigings- en ontvettende middelen. Tolueen, aceton en isopropylalcohol (IPA) zijn voor onze bedrijfstak bekende voorbeelden. Oplosmiddelen zijn het beste middel om iets snel schoon te krijgen maar tegelijk erg slecht voor de gezondheid! Vandaar dat onze bedrijfstak haar verantwoordelijkheid neemt om het gebruik van oplosmiddelen zo veel mogelijk te beperken.

Deze tekst is een samenvatting van de Themabrochure Oplosmiddelenreductie in de Offset. Voor meer uitleg en informatie over alle genoemde onderwerpen verwijzen we naar de brochure zelf.

Effecten van blootstelling aan te hoge concentraties oplosmiddelen.

Afhankelijk van de duur en aard van de blootstelling aan oplosmiddelen kunnen de effecten voor de mens verschillen. We onderscheiden daarbij effecten op korte en op lange termijn.

Korte termijneffecten:

Mogelijke korte termijneffecten zijn irritatie aan de luchtwegen, duizeligheid of een ‘high’ gevoel. Bij zéér hoge blootstelling kan ook misselijkheid en zelfs verlies van bewustzijn volgen. Dergelijke verschijnselen verdwijnen meestal vlot als ook de blootstelling wordt weggenomen.

Lange termijneffecten:

Bij veelvuldig te hoge blootstelling kunnen blijvende effecten optreden. Een voorbeeld daarvan is Chronische Toxische Encephalopathie (CTE), ook wel Schildersziekte of Organic Psycho Syndroom (OPS) genoemd. Hierbij treden verschijnselen op als geheugenverlies, karakterveranderingen, permanente moeheid en vroegtijdige dementie. Er zijn ook oplosmiddelen die op de langer termijn kankerverwekkend, mutageen (met aangeboren afwijkingen tot gevolg) of schadelijk voor de voortplanting kunnen zijn.

Deze eigenschappen behoren duidelijk aangegeven te zijn in de bij de middelen horende veiligheidsinformatiebladen (VIB). Wij raden aan van al uw oplosmiddelen actuele (en vooral volledige) VIB’s te verzamelen. Neem bij twijfel contact op met de leverancier. Andere gevaren van oplosmiddelen zijn onder meer brandgevaar en de schadelijke gevolgen voor het milieu. 


Inhoudsopgave


De KERN over oplosmiddelen in de offset

IPA-reductie in de Offset (module 1)

Wasmiddelen in de Offset (module 2)

Ventilatie in de Offset (module 3)