Aanmelden

De KERN over oplosmiddelen in de offset

De offset is de sterkst vertegenwoordigde druktechniek binnen de grafimediasector. De offset is tevens een druktechniek waar sinds jaar en dag nog steeds met Vluchtige Organische Stoffen (VOS) wordt gewerkt. Weliswaar komen er ook wel oplosmiddelen voor in de pre-press maar die staan in geen verhouding tot de hoeveelheden die in de drukkerij toegepast worden. Bij de VOS-en gaat het vooral om twee typen oplosmiddelen:

  • Isopropylalcohol (kortweg IPA) dat wordt ingezet als vochtwatertoevoegingsmiddel;
  • wasmiddelen ten behoeve van het reinigen van de drukpers.

Om het gebruik van oplosmiddelen verder aan banden te leggen, zetten we de arbeidshygiënische strategie in. Dat betekent dat van bedrijven verwacht wordt dat ze eerst de bron van het probleem aanpakken (bronmaatregelen). Als dat niet volledig lukt, zal het bedrijf er voor moeten zorgen dat de medewerkers niet de hele tijd in de oplosmiddeldampen hoeven te werken, bijvoorbeeld door het installeren van een goed ventilatiesysteem (collectieve maatregel). Als eventueel vervolg komen individuele maatregelen aan bod, ofwel reductiemaatregelen die gericht zijn op individuele medewerkers. We hebben het dan vaak over het verkorten van de bloostellingduur door inzet van taakroulatie. Het laatste type reductiemaatregel is de inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals halfgelaatsmaskers met P2-filter).

Een brongerichte aanpak - eventueel in combinatie met collectieve reductiemaatregelen – is dé oplossing. Maar het invoeren van deze maatregelen is in de praktijk niet eenvoudig. Daarvoor is het offsetdrukprocedé vaak te complex. Je kunt niet zo maar wat reductiemaatregelen doorvoeren zonder dat dit effect heeft op het gehele proces. Het is daarom verstandig om het oplosmiddelenprobleem stapsgewijs het hoofd te bieden. We onderscheiden een drietal modulen:


Module 1: IPA-reductie (bronmaatregelenpakket)

De informatie op dit gebied is samengevat in de Themabrochure Oplosmiddelenreductie in de Offset alsmede in het digitale instrument Oplosmiddelenreductie in de Offset 2. Daarin is ook meer te vinden over de stappen op weg naar het reduceren van IPA.


Module 2: Wasmiddelen (bronmaatregelenpakket)

Zie verder hoofdstuk 2.


Module 3: Ventilatie (collectieve maatregelenpakket )

Als bronmaatregelen niet helpen, zal je je toevlucht moeten zoeken in collectieve maatregelen; maatregelen die de overdracht van oplosmiddeldampen naar medewerkers toe voorkomen. We hebben het dan doorgaans over geforceerde ventilatie.


De Themabrochure Oplosmiddelenreductie in de Offset gaat uitgebreid in op deze drie modulen.Verder bladeren

[Lees verder]