Aanmelden

Wasmiddelen in de Offset (module 2)

Al geruime tijd zijn producenten en leveranciers (vaak onder druk van de overheid en de markt) op zoek naar minder schadelijke reinigingsmiddelen. Het brede scala van minder vluchtige wasmiddelen in de offset is daar een voorbeeld van. Dit hoofdstuk gaat dieper in op de toepassing van wasmiddelen binnen de offset en de mogelijkheden om hierin verbetering te brengen.


Over de historie van de wasmiddelen in de offset

Tot voor kort werd nog volop pure wasbenzine, aceton of thinner ingezet om de drukpers schoon te maken. In de boekdruk gebeurt dat ook nog steeds. De Themabrochure Oplosmiddelen in de Offset geeft een historisch overzicht van de ontwikkelingen naar minder vluchtige wasmiddelen. In de praktijk is soms nog altijd de inzet van een K2- of zelfs een K1-wasmiddel nodig om delen van de drukpers werkelijk goed te kunnen reinigen.


Alles over K-klassen en vlampunt

De wasmiddelen zijn onderverdeeld in verschillende K-klassen. Onder welke klasse een bepaald wasmiddel valt, is afhankelijk van het vlampunt. Binnen de wetgeving worden drie officiële K-klassen onderscheiden: K1, K2 en K3. Om het voor de communicatie wat makkelijker te maken, kennen we ook nog twee - officieuze - K-klassen, K0 en K4. Afhankelijk van het vlampunt verdampen de wasmiddelen snel of minder snel.


Persreiniging in de offset

Bij het reinigen van een offsetpers onderscheiden we vier hoofdonderdelen: het inktwerk (inclusief inktbak), het rubberdoek, de tegendrukcilinder en het vochtwerk. Door de opbouw van het complexe rollensysteem in een offsetpers is het gebruikelijk dat het hoofdwasmiddel van de drukkerij in wezen gebruikt wordt voor alle vier de systemen.

Wanneer je als drukker een ontvlambaar wasmiddel mag toepassen, wordt uitgedrukt in dagelijkse en niet-dagelijkse reiniging, te lezen als het gebruikelijke wasmiddel voor de algemene reiniging van de pers en de wasmiddelen t.b.v. speciale na-reiniging. De dagelijkse reiniging van de pers moet minimaal met een K3-wasmiddel gebeuren. Voor de niet-dagelijkse reiniging mag nog een K2-, K1- of een K0-wasmiddel worden toegepast. Zie voor een nadere toelichting op het reinigen van het inktwerk (inclusief inktbak), rubberdoek en tegendrukcilinder en van het vochtwerk de Themabrochure Oplosmiddelenreductie in de Offset.


Wasmiddelenboekhouding

Om als offsetdrukkerij de handhavende overheden meer inzicht te verschaffen in de toepassing van typen wasmiddelen, is binnen de Milieubeleidsovereenkomst afgesproken dat elke drukkerij een wasmiddelenboekhouding bijhoudt. Voor meer informatie, zie de informatieklapper van de Milieubeleidsovereenkomst of onder www.fo-industrie.nl/document/hbgi.htm alsmede de Themabrochure Oplosmiddelenreductie in de Offset. 


Terug bladeren Verder bladeren
[Terug] [Lees verder]