Aanmelden

De andere kant van de medaille: werkplezier!

Werkdruk en werkplezier zijn eigenlijk 2 kanten van dezelfde medaille. Werkplezier hangt voor een groot deel af van de balans tussen dingen in het werk die je energie kosten (de ‘energievreters’) en de dingen die juist energie opleveren (de ‘energiegevers’, ook wel ‘buffers’ genoemd).

In de praktijk zie je dat praten over werkstress vaak beland in een schuldscenario: wie veroorzaakt nu de werkstress? Hierdoor is het lastig om tot een constructieve aanpak te komen. De directie wil een klaagcultuur voorkomen en verwacht dat het al snel zal gaan over ‘te veel werk is en te weinig mensen’. De leidinggevenden vinden vaak dat medewerkers zelf de oorzaak zijn van de werkdruk of stellen dat ‘iedereen nu eenmaal een tandje harder moet lopen’. En de medewerkers? Die vinden dat de organisatie en de manier van leidinggeven ten grondslag liggen aan het probleem. Kortom: de oorzaak van werkdruk wordt vaak eerst bij ‘de ander’ gezocht.

Van een SCHULDscenario naar een KANSscenario!


Als werkdruk moeilijk bespreekbaar is, begin dan aan de andere kant: wat zijn de voordelen van werkplezier?

Werkplezier is niet alleen prettig voor de medewerker, maar ook goed voor het bedrijf: het versterkt de betrokkenheid, verhoogt de kwaliteit en productie, verlaagt faalkosten en het ziekteverzuim én heeft een positieve invloed op de klantgerichtheid. In plaats van de aandacht te richten op de stressbronnen in het werk (de ‘energievreters’), is het dus ook, of wellicht nog belangrijker, om die dingen in het werk te versterken die juist energie geven! 


Werkplezier is dé motor om het werk vol te kunnen houden én langer te willen doorwerken!

De Grafimediabranche is een vergrijsde bedrijfstak. Er werken vergeleken met het landelijk gemiddelde veel minder jongeren (leeftijdscategorie 15-24: 16% NL, 7 % Grafimedia) en veel meer ouderen (leeftijdscategorie 55-64: 9 % NL, 17% Grafimedia). De bedreiging voor de Grafimediabranche geldt met name voor de inzetbaarheid van oudere werknemers. Het gaat daarbij niet alleen om de vraag: kunnen oudere medewerkers langer doorwerken tot hun pensioen, maar vooral ook: willen zij langer doorwerken? Werkplezier is daarom een belangrijk factor. En niet alleen voor de ouderen, maar ook voor jongeren, die nog een hele loopbaan voor zich hebben. Aantrekkelijk werk en tevreden (of ‘gelukkige’) medewerkers geven een positieve bijdrage aan het imago van de bedrijfstak. 

Laten we het dus houden bij ons gezond verstand: met werkplezier méér mens en méér rendement!EN HOE ZIT HET MET JOUW WERKPLEZIER???

Een groot deel van jouw leven breng je werkend door. Het is dus belangrijk dat je het naar je zin hebt op ‘t werk. Zeker nu we langer moeten doorwerken en later met pensioen gaan. Hoe houd je plezier in je werk? Het is belangrijk om daar goed over na te blijven denken.


Wat geeft jou energie op het werk en welke dingen kosten juist energie? 

Maak eens een lijstje van die ‘energiegevers’ en ‘energievreters’. Begin bij de dingen die je zelf kunt beïnvloeden. En kijk niet alleen naar het verminderen van de 'energievreters. Het is net zo, of misschien nog wel belangrijker om juist die dingen te versterken waar je energie van krijgt.


Terug bladeren Verder bladeren
[Terug] [Lees verder]