Aanmelden

Omvang en oorzaken van werkdruk en stress

Werkdruk en stress komen in meer of mindere mate in elk bedrijf voor. Wanneer werkdruk en stress problematische gevolgen gaan aannemen, heeft dat negatieve gevolgen voor mens, bedrijf en maatschappij. Zowel werkgevers als werknemers hebben er baat bij om hoge werkdruk tegen te gaan.

Psychosociale arbeidsbelasting (hierna te noemen PSA) is al jaren een van de grootste arbeidsrisico’s. Een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim is gerelateerd aan PSA. In 2013 was bijna in 50% van de gevallen een psychische stoornis de oorzaak van arbeidsongeschiktheid, tegen ruim 30% in 1998. Werkgebonden psychische aandoeningen vormen bovendien de meest voorkomende beroepsziekte.

Ook in de grafimedia is sprake van hoge werkdruk. Uit een onderzoek van FNV KIEM (2008) onder hun leden blijkt dat 68% van de werknemers vindt dat er sprake is van hoge werkdruk. De werkdruk is hoger in grote dan in kleine bedrijven, maar in kleine bedrijven rapporteert nog steeds de helft van de mede-werkers een hoge werkdruk.


Factoren die zorgen voor werkdruk en stress kunnen worden onderverdeeld in:

Factoren die zorgen voor werkdruk en stress kunnen worden onderverdeeld in:

A) kenmerken van het werk.

De kenmerken die werk stressvol maken, worden ook wel aangeduid als ‘stressoren’. Het gaat daarbij vaak om dingen in je werk die veel energie kosten. Het zijn als het ware ‘energievreters’, zoals

 • werkdruk
 • onderbelasting / bore-out
 • werkonzekerheid

Maar werkstress kan ook worden veroorzaakt door een tekort aan dingen die juist energie opleveren. Dit worden ‘energiegevers’, of ook wel ‘buffers’ of ‘energiebronnen’ genoemd, zoals:

 • sociale steun
 • feedback
 • autonomie
 • rechtvaardige beloning
 • taakvariatie
 • groei- en ontwikkelingsmogelijkheden

Of en in welke mate je werkstress ervaart hangt voor een groot deel af van de balans tussen de dingen in het werk die je energie kosten (de energievreters) en de dingen die juist energie opleveren (de energiegevers).


B) kenmerken van de persoon.

 • zelfkennis
 • ‘juiste werk’
 • vaardigheden
 • levensfasegezondheid

 

C) kenmerken van de werk - privé situatie.

In de maatschappij komt steeds meer aandacht voor het belang van een goede werk-privé balans. Dat kan onder andere verklaard worden door de volgende ontwikkelingen:

 • Jongeren (geboren na 1980) hechten veel waarde aan privé. Tijd is voor hen luxe. Ze willen hard werken, maar hun leven moet in balans zijn.
 • Er komen steeds meer mantelzorgers. Nederland telt er maar liefst 2, 4 miljoen. De grootste groep is tussen de 35 en 65 jaar. Dat betekent dat 1 op de 8 werknemers ook mantelzorger is en dat worden er steeds meer door de vergrijzing, de personeelstekorten in de professionele zorg en omdat steeds meer zieke en oudere mensen thuis willen blijven wonen. Werkende mantelzorgers combineren hun baan met de zorg voor een chronische zieke partner, een kind met handicap of een hulpbehoevende ouder. 40% van hen voelt zich matig tot zwaar overbelast. Eén op de tien moet zelfs stoppen met werken of gaat (tijdelijk) minder werken.

De mogelijkheid om steeds meer tijd- en plaatsonafhankelijk te werken (het nieuwe werken) neemt al maar toe, waardoor een enorme werk-privé vervlechting ontstaat. De balans is vaak zoek. Wat is nog werk en wat is nog privé?


Terug bladeren Verder bladeren
[Terug] [Lees verder]