Aanmelden

Oplossingen voor werkdruk en stress

Welke oplossingen zijn er om werkdruk en stress te verminderen of weg te nemen? Dat zijn nooit kant-en-klare recepten maar is altijd maatwerk. Iedere situatie vraagt om een andere aanpak.

Wat kan de medewerker doen?

Werknemers kunnen op verschillende manieren de stress die ze ervaren bij hoge werkdruk verminderen. We onderscheiden daarbij preventieve maatregelen en maatregelen die gericht zijn op het verminderen van stress.


Vooraf: preventiemaatregelen

We kunnen vooraf veel doen door lichamelijk en geestelijk goed voor onszelf te zorgen en beter bestand te zijn tegen werkdruk. Dat gaat om aspecten als ontspanning, voldoende slaap, (voldoende) beweging, goede en verantwoorde voeding en een goed sociaal netwerk. 
Kortom: verbeter je leefstijl!  

Bij stress: actie gerichte maatregelen

Wat kan de werknemer op het werk doen bij werkstress? Dat draait vooral om de volgende punten: 

 • Organiseer je werk goed. 
 • Werk jezelf niet over de kop.
 • Durf nee te zeggen.
 • Let op signalen. 
 • Blijf in beweging 
 • Neem op tijd actie
 • Praat eens met een collega
 • Ga een gesprek aan met je leidinggevende

In bijlage 4 van de officiële ACG-themabrochure staan praktische tips voor een werkdrukgesprek met de leidinggevende.


Maatregelen voor agressie en geweld, pesten en seksuele intimidatie

Ook voor de drie andere vormen van psychosociale belasting, agressie en geweld, pesten en seksuele intimidatie, geldt dat de werkgever verplicht is deze stressfactoren zo veel mogelijk te voorkomen. Hij dient er daarom aandacht aan te besteden in de RI&E en het arbobeleid. Bij deze problemen is het vaak belangrijk dat je aangeeft dat je het niet accepteert. Praat er over met de leidinggevende of een collega en licht desnoods de OR, een vertrouwenspersoon of de klachtencommissie in.


Wat kan het bedrijf doen?

Werkgevers hebben de verantwoordelijkheid om het werk gezond te organiseren en maatregelen te treffen om psychosociale belasting te voorkomen en tegen te gaan. Ook hier geldt weer dat er geen kant-en-klare-recepten zijn. De maatregelen kunnen worden onderverdeeld in proces (of cultuur) oplossingen en organisatorische oplossingen.


Proces (cultuur) oplossingen

 • Bespreekbaar maken van werkdruk
 • Voer een belonende stijl van leidinggeven in
 • Voorbeeldgedrag: leren van elkaar
 • Blijf goed contact houden met medewerkers
 • Geef voldoende sociale steun
 • Zorg voor goede communicatie
 • Tijdig signaleren van werkdruk

In bijlage 2 van de themabrochure is een checklist stresssignalering voor leidinggevenden te vinden en in bijlage 5 staan tips voor een werkdrukgesprek met je medewerker


Organisatorische maatregelen 

 • Zorg voor functies van goede kwaliteit
 • Houd functioneringsgesprekken
 • Zorg voor duidelijke verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden
 • Organiseer het werk goed
 • Hanteer realistische normen
 • Blijf investeren in opleidingen
 • Zet hulpmiddelen in
 • Ondersteun het lager kader

Terug bladeren Verder bladeren
[Terug] [Lees verder]