Aanmelden

Stappenplan

De aanpak van werkdruk en stress is maatwerk. Er is niet één juiste methode of aanpak. Veel hangt af van de omvang van het bedrijf, de cultuur, de stijl van leidinggeven, de marktsituatie en de kenmerken van de (individuele) medewerkers. Toch zijn er richtlijnen te geven die de aanpak van werkdruk succesvoller maken.

  1. Voer een preventief beleid. Voorkomen en bestrijden van werkstress zou het uitgangspunt moeten zijn.   
  2. Steun van het management. Zonder steun en betrokkenheid van directie of het management zal de aanpak van werkdruk weinig succes hebben. Maak de betrokkenheid aantoonbaar voor medewerkers en direct leidinggevenden.
  3. Maak werkdruk bespreekbaar. Creëer een cultuur waarin werkdruk bespreekbaar is. Geef medewerkers aandacht en informeer ook eens – tussen het werk door – hoe het met hen gaat.
  4. Let op signalen van werkdruk. Een belangrijk instrument voor leidinggevenden is waarneming in de dagelijkse praktijk. Signalen kunnen op individueel niveau en op organisatieniveau voorkomen.
  5. Benoem oorzaken: om passende maatregelen te kunnen nemen is het belangrijk precies te weten wat er niet goed loopt. Zoek systematisch naar oorzaken. Betrek daar waar nodig deskundigen bij.
  6. Pas een gezamenlijke aanpak toe. Medewerkers weten vaak zelf goed waar ze last van ondervinden en wat daar ’t beste aan te doen is. Een gezamenlijke aanpak kost tijd maar vergroot het draagvlak.
  7. Bepaal passende maatregelen. Bepaal passende maatregelen gericht op werk en op de werknemer.
  8. Invoeren en evalueren. Maatregelen tegen werkdruk kunnen niet altijd even snel worden ingevoerd of tot resultaat leiden. Dat komt omdat het naast organisatorische maatregelen vaak gaat om gedragsveranderingen. Gedragsverandering vraagt om moed, lef en doorzettingsvermogen. Gedragsveranderingen kunnen niet worden opgelegd. Wel kunnen ze worden gestimuleerd, gestuurd en begeleid. Plan waar nodig een stapsgewijze aanpak, geef het proces de tijd en ondersteun medewerkers en leidinggevenden.

Terug bladeren Verder bladeren
[Terug] [Lees verder]