Aanmelden

Gezond werken in de Grafimedia: het kán

Werkgevers én werknemers in de Grafimedia hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een veilige en gezonde werkomgeving. Onder het motto Gezondheid = Continuïteit is de afgelopen jaren veel werk verzet om verzuim en WIA-instroom laag te houden. Deze website en de ontwikkelde hulpmiddelen zijn tot stand gekomen in overleg met klankbordgroepen van werkgevers en werknemers uit de bedrijfstak.


De Arbocatalogus en RI&E Grafimedia

De sociale partners hebben een Arbocatalogus en de Web-RI&E opgesteld. Zowel de Arbocatalogus Grafimedia als de daar aan gelieerde Web-RI&E bevatten oplossingen voor nagenoeg alle  arborisico’s in de bedrijfstak. Zowel werkgevers als werknemers binnen de sector behoren zich aan deze veiligheidsregels te conformeren. De catalogus en de RI&E zijn dus niet vrijblijvend. Als u hier meer over wilt weten lees dan verder bij het onderwerp Arbocatalogus. Het gebruik van de RI&E is gratis voor KVGO-leden. Klik hier voor toegang tot de Web-RI&E. Deze web-RI&E bevat ook modules om te voldoen aan verplichtingen op grond van de milieuregelgeving op het gebied van de oplosmiddelenboekhouding en het nemen van bodembeschermende maatregelen. Niet-KVGO-leden betalen € 375 (excl. BTW) voor 12 maanden inclusief gebruik van de helpdesk Arbografimedia.
Partners

Doe uw voordeel met de Arbocatalogus en alle hulpmiddelen om gezond en veilig te werken!


Het laatste nieuws

mei 24, 2017 Gratis Workshop Preventiemedewerker - Wilt u meer weten over de verplichte aanstelling van een preventiemedewerker en de Arbo taken die hij/zij moet uitvoeren? En welke wijzigingen er zijn in de Arbowet per 1 juli 2017? Meldt u zich dan nu aan voor deze kosteloze workshops! [door: Danny Wilms]

Lees verdermei 12, 2017 Inspirerend kosteloos bedrijfsbezoek bij twee bedrijven in de grafimedia branche! - In het kader van de voorlichtingscampagne ‘Stofwisseling’ van de sociale partners in de Grafimedia, worden enkele kosteloze bedrijfsbezoeken georganiseerd bij de ‘ambassadeurs’ van de campagne. Deze ambassadeurs geven leiding aan bedrijven die als voorloper voor het gevaarlijke stoffen-vrij werken in de branche zijn aan te merken. [door: Danny Wilms]

Lees verder